Navigace

Obsah

Rozpočet Kožlany

Zemědělství Pododdíl Lesní hospodářství Paragraf Podpora ostatních produkčních činností
13,32 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 666 460 Kč
Upravený rozpočet 4 902 260 Kč
Skutečné čerpání 4 712 068 Kč
Čerpání 96,12 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup ostatních služeb 1 800 000 3 950 000 3 988 500 100,97
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 454 000 298 676 216 141 72,37
Nákup materiálu jinde nezařazený 135 000 337 000 342 568 101,65
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 112 600 137 400 54 736 39,84
Opravy a udržování 50 000 50 000 60 712 121,42
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 860 49 860 19 865 39,84
Pohonné hmoty a maziva 30 000 30 000 1 588 5,29
Ochranné pomůcky 14 000 14 000 676 4,83
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 11 000 16 324 16 324 100,00
Služby elektronických komunikací 6 000 6 000 2 635 43,92
Služby peněžních ústavů 6 000 6 000 5 914 98,57
Elektrická energie 5 000 5 000 1 409 28,18
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 2 000 1 000 0 0,00
Nákup kolků 0 1 000 1 000 100,00
Celkem 2 666 460 4 902 260 4 712 068 96,12
sestaveno ke dni 30. 11. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024,2025 Staženo: 16x | 29.12.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023,2024 Staženo: 99x | 12.01.2022

Rozpočty - Schválený rozpočet

schválený rozpočet 2023 Staženo: 16x | 29.12.2022

schválený rozpočet 2022 Staženo: 114x | 12.01.2022