Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 1. jednání rady ze dne 18.01.2021

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č. 1/21  - program 1. zasedání rady města,

č. 3/21 - dohodu o splátkovém kalendáři a uznání dluhu nájemce budovy Sokolovny č.p. 37 Kožlany,

č. 4/21 - úplné odpuštění platby nájemného za pronájem budovy Sokolovny č.p. 37 Kožlany za období únor 2021 z důvodu zhoršené ekonomické situace nájemce v důsledku vyhlášení nouzového stavu na území ČR a zavedení mimořádných vládních opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19,

č. 5/21 - návrh veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 32 000,- Kč na činnost Kulturního spolku Jiřího Radima ze Dřevce v roce 2021,

č. 7/21 - cenovou nabídku firmy SEKOLAB s.r.o. na provádění rozborů odpadních vod a zajištění činnosti odborného zástupce při provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu,

č. 8/21 - změnu platového výměru ředitelky Základní školy a Mateřské školy dr.Eduarda Beneše Kožlany z důvodu změny nařízení vlády č. 341/2017 Sb. nařízením č. 603/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021.

Rada stanovuje:

č. 2/21 - dle § 108 odst. 2 zákona o obcích užívání závěsného státního znaku místostarostou Vladimírem Kulhánkem při přijímání prohlášení o uzavření manželství a jiných slavnostních obřadech.

Rada souhlasí:

č. 6/21 - se stavbou plynovodní přípojky do pozemku města p.č. 4150/21 k.ú. Kožlany pro připojení rodinného domu č.p. 13 Kožlany bez stanovení bližších podmínek a uzavřením Smlouvy o umístění stavby.

 

 

Vyvěšeno: 26. 1. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět