Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 1. jednání rady ze dne 20.01.2020

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace

Rada schvaluje:

č. 1/20  - program 1. zasedání rady města; č. 2/20 - poskytování stravného v dolní hranici sazby: 87,- Kč za 5 až   12 hodin cesty; 131,- Kč za 12 až 18 hodin cesty; 206,- Kč za déle než 18 hodin cesty dle vyhlášky č. 358/2019 Sb.; č. 3/20 - formální změnu rozpočtu spočívající ve zrušení položky 1345 Poplatek z ubytovací kapacity a změnu názvu položky 1342 na Poplatek z pobytu, a to na základě vyhlášky č. 343/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě; č. 4/20 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 815/3 v k.ú. Bohy; č. 5/20 - napojení rodinného domu č.p. 100 na st.p.č. 221/3 Kožlany na vodovodní řad a smlouvu o umístění stavby přípojky v pozemku města p.č. 4155/2 k.ú. Kožlany; č. 7/20 - plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany na rok 2020; č. 12/20 - uzavření Mateřské školy Kožlany z provozních a technických důvodů v období vedlejších prázdnin při počtu dětí přihlášených do mateřské školy deset a méně.

Rada souhlasí:

č. 8/20 - s připojením k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

Rada neschvaluje:

č. 6/20 - poskytnutí finančního příspěvku pro občanské sdružení Aragonit z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Rada odkládá:

č. 9/20 - projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2020 pro Kulturní spolek Jiřího Radima ze Dřevce, z.s. do konce lhůty stanovené v Pravidlech města pro poskytování finančních příspěvků pro podávání žádostí, tedy do 15.02.2020; č. 10/20 - projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění akce Sportovní den mládeže v roce 2020 pro Mgr. Jana Váňu, IČ 02050692 z důvodu potřeby bližších informací; č. 13/20 - projednání žádosti občanů Dřevce o pronájem vestibulu v kulturním domě ve Dřevci do dalšího jednání rady města.

Rada nedoporučuje:

č. 11/20 - zastupitelstvu nákup pozemků v k.ú. Kožlany o celkové rozloze 4963 m2 za celkovou cenu 546.300,- Kč z důvodu vysoké kupní ceny a nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.

 

 

Vyvěšeno: 4. 2. 2020

Datum sejmutí: 31. 12. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět