Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 10. jednání rady ze dne 26.07.2021

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č. 99/21  - program 10. zasedání rady města; č. 100/21 - 4. rozpočtové opatření roku 2021; č. 101/21 - pronájem budovy Sokolovny č.p. 37 Kožlany včetně st.p. 433 a zpevněné a oplocené části pozemku p.č. 4150/6 k.ú. Kožlany panu Davidu Hanzlíkovi, IČO 11662697, od  01.10.2021 na dobu pěti let a zkušební dobou jednoho roku za měsíční nájemné 11 500,- Kč bez energií; č.  102/21 - přijetí finanční dotace ve výši 40 000 Kč z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města na pořízení přetlakových dýchacích přístrojů pro JSDH Kožlany z dotačního titulu „Příspěvek na nákup přetlakových dýchacích přístrojů“; č. 104/21 - přidělení bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou Kožlany panu Jiřímu Kubátovi od 01.08.2021; č. 105/21 - poskytnutí finančního daru v částce 2 000 Kč na činnost spolku Kostitřas, IČO 06298656 v roce 2021; č. 106/21 - smlouvu o výpůjčce nemovitosti č.p. 7 Buček včetně pozemku st.p. 4/2, jehož je budova součástí a pozemku p.č. 18 vše k.ú. Buček od 01.08.2021 na dobu pěti let pro zajištění činnosti SDH Buček; č. 107/21 - zveřejnění záměru bezúplatného převodu (daru) pozemků p.č. 4150/129, 4150/132, 4150/13, 4150/43, 4150/131, 4150/135, 4150/136, 4151/4, 4155/20, 4155/21, 4155/22, 4155/23, 4155/24, 1878/6, 1887/5, 4150/126, 4150/127, 4150/128, 4150/124, 4268/59, 4354/1 v k. ú. Kožlany a 1250/1, 1527, 1734 v k.ú. Hodyně u Dřevce, Plzeňskému kraji v rámci vzájemného majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou průtahu Kožlany.

Rada nesouhlasí:

č. 103/21 - se zatížením městských pozemků zřízením věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (kanalizační přípojky) v rekreační oblasti u rybníka Vožehák

 

 

Vyvěšeno: 10. 8. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět