Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 11. jednání rady ze dne 22.07.2019

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, diskuzní příspěvky členů rady, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č.   99/19  - program 11. zasedání rady města,

č. 101/19 - poskytnutí finančního daru v částce 1 000,- Kč na zajištění činnosti Spolku Hradecké panenky v roce 2019,  

č. 104/19 - zábor chodníku před č.p. 219 Kožlany z důvodu rekonstrukce fasády domu v období od 22.07.2019 do 15.08.2019,

č. 105/19 - zábor veřejného prostranství před č.p. 423 Kožlany z důvodu uskladnění písku ve lhůtě do 20.08.2019,

č. 106/19 - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na adrese Pražská 260, Kožlany za podmínek v něm uvedených.

Rada souhlasí:

č. 100/19 - s vybudováním přípojky elektrické energie na pozemku p.č. 815/1 v k.ú. Bohy z důvodu připojení rekreačního objektu E15 na pozemku p.č. 815/9 k.ú. Bohy dle přiloženého zákresu za podmínky dodržení postupu dle zákona č. 183/2006 Sb., a zákona č. 289/1995 Sb., předložení geodetického zaměření skutečně provedené stavby, a před záhozem bude provedena prohlídka stavby na místě za účasti zástupce města.

Rada neschvaluje:

č. 103/19 - poskytnutí finančního daru Spolku Kostitřas na konání cyklistických závodů, protože v letošním roce již spolek obdržel finanční podporu od města v částce 2000 Kč.

Rada nesouhlasí:

č. 102/19 - s předloženým návrhem umístění plynového pilířku před RD č.p. 35 Kožlany na pozemku města p.č. 4150/21 k.ú. Kožlany; a požaduje umístění plynové přípojky do zdi RD č.p. 35 z důvodu zachování jednotného vzhledu ulice Dr.E.Beneše, vzhledem k tomu, že jsou tímto způsobem umístěny plynové přípojky i u dalších objektů v ulici.

 

 

 

Vyvěšeno: 5. 8. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět