Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 12. jednání rady ze dne 19.08.2019

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, diskuzní příspěvky členů rady, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č. 107/19  - program 12. zasedání rady města,

č. 108/19 - termín a program 4. zasedání zastupitelstva města Kožlany,

č. 109/19 - zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v č.p. 327 Kožlany (bývalá ordinace dětského lékaře),

č. 111/19 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč na podporu činnosti spolku Místní dráha Rakovník – Mladotice, z.s. v roce 2019,

č. 114/19 - uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 20190722 k  pozemkům ve vlastnictví města p.č. 4269/2 a p.č. 4269/4 vše v k.ú. Kožlany s manžely Jiřím a Janou Houdkovými; návrh ceny za zřízení věcného břemene rada stanovuje jako jednorázovou platbu ve výši 1000,- Kč,

Rada souhlasí:

č. 110/19 - s vybudováním čistírny odpadních vod na pozemku st. 39 k.ú. Hodyně pro rodinný dům č.p. 43 Hodyně,

č. 113/19 - se zápisem žadatele do seznamu zájemců o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Kožlany s tím, že v současné době není volný žádný byt,

č. 115/19 - se stavbou skladovacího přístřešku a administrativní budovy dle předložené projektové dokumentace na pozemku p.č. 2418/4, 468, 2263/44, 2263/43, st.413, 434/2 vše v k.ú. Kožlany a nemá ke stavbě připomínek,

č. 116/19 - s provedením výkopových prací v Polní ulici na hranici pozemku p.č. 3662/38 a p.č. 3662/37 v k.ú. Kožlany z důvodu zbudování elektrické přípojky pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 3662/38 za podmínky, že nebude proveden zásah do tělesa komunikace a před výkopem bude zjištěno vedení podzemních sítí.

Rada nesouhlasí:

č. 112/19 - s rozšířením cesty k chatám E27 a E31 Kožlany, protože by se jednalo o zásah do soukromého vlastnictví, když pozemky okolo cesty nejsou v majetku města.

 

Vyvěšeno: 23. 8. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět