Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 13. jednání rady ze dne 09.09.2019

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, diskuzní příspěvky členů rady, zaslané informace.

 

Rada schvaluje:

č. 117/19  - program 13. zasedání rady města,

č. 119/19 - zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 1885, 1886 v k.ú. Hodyně a na pozemku p.č. 1028 k.ú. Buček,

č. 120/19 - zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1885 v k.ú. Hodyně.

 

Rada souhlasí:

č. 121/19 - s připojením rodinného domu č.p. 196 Kožlany na městský vodovodní řad,

č. 122/19 - se záborem chodníku před č.p. 341 Kožlany z důvodu zateplení objektu ve lhůtě od 11.09.2019 – 31.10.2019 za podmínky dodržení bezpečnostních opatření a bezpečného průchodu osob.

 

Rada odkládá:

č. 118/19 - projednání žádosti o pronájem nebytového prostoru v č.p. 327 Kožlany (bývalá ordinace dětského lékaře) z důvodu doplnění seznamu nutných úprav nebytového prostoru včetně finančního odhadu.

 

Vyvěšeno: 10. 9. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět