Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 14. jednání rady ze dne 30.09.2019

 

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskuzní příspěvky členů rady, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č. 123/19  - program 14. zasedání rady města,

č. 124/19 - nájemní smlouvu a pronájem nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 327 Kožlany paní Petře Urbanové na dobu pěti let a stanovuje měsíční nájem ve výši 2800 Kč a měsíční zálohy na teplo ve výši 2000 Kč,

č. 125/19 - dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků  p.č. 1885, 1886 v k.ú. Hodyně a pozemku p.č. 1028 k.ú. Buček s panem Josefem Kučerou s dobou platnosti od 01.10.2019 do 30.09.2024 a cenou nájmu 1500,- Kč za rok,

č. 128/19 - zveřejnění a podmínky záměru pachtu zemědělských pozemků v k.ú. Buček a k.ú. Hedčany,

č. 129/19 - výjimku z nejnižšího počtu žáků na třídu v ZŠ Kožlany o dva žáky pro školní rok 2019/2020,

č. 130/19 - přijetí dotace ve výši 46 176 Kč z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města poskytnutou z dotačního titulu Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2019.

Rada souhlasí:

č. 127/19 - s připojením rodinného domu č.p. 315, V Ouvoze, Kožlany na městský vodovodní řad s tím, že vlastník č.p. 315 vodovodní přípojku zrealizuje na své náklady a v době rekonstrukce komunikace V Ouvoze,

č. 131/19 - se záborem chodníku před nemovitostí č.p. 79, Pražská, Kožlany z důvodu rekonstrukce fasády domu po dobu 10 dnů v období říjen – listopad 2019 se zajištěním podchozího lešení a bezpečného průchodu osob tak, aby osoby nevstupovaly do vozovky.

Rada neschvaluje:

č. 126/19 - pronájem pozemku p.č. 1885 v k.ú. Hodyně panu Tomáši Kubovému z důvodu prodloužení platnosti nájemní smlouvy stávajícímu nájemci.

Vyvěšeno: 7. 10. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět