Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 16. jednání rady ze dne 11.11.2019

 

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskuzní příspěvky členů rady, zaslané dokumenty a informace.

Rada schvaluje:

č. 143/19  - program 16. zasedání rady města,

č. 144/19 - 7. rozpočtové opatření roku 2019,

č. 146/19 - Zásady pro čerpání prostředků na sociální účely pro zaměstnance města Kožlany s účinností od 01.12.2019 dle přílohy č. 3 zápisu,

č. 152/19 - uzavření městského úřadu ve dnech 23., 27., 31.12.2019  z důvodu čerpání dovolené pracovníků úřadu.

Rada souhlasí:

č. 147/19 - s návrhem ceny za čištění a odvádění odpadních vod pro rok 2020 ve výši 11,05 Kč/m3 bez DPH.

Rada doporučuje:

č. 149/19 - zastupitelstvu schválení příspěvku zřizovatele pro Základní školu a Mateřskou školu dr. Eduarda Beneše Kožlany ve výši 2 135 tis. Kč na rok 2020.    

Rada nesouhlasí:

č. 148/19 - se zpevněním cesty p.č. 1922 v k.ú. Dřevec k rodinnému domu č.p. 54 Dřevec, protože cesta již byla zpevněna v roce 2016, instalace veřejného osvětlení není v současné době plánována z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu.    

Rada odkládá:

č. 145/19 - projednání žádosti o povolení vybudování cesty na části pozemku p.č. 52/1 k.ú. Kožlany k vjezdu na pozemek p.č. 41/1 a 52/2 k.ú. Kožlany a k nemovitosti č.p. 201 Kožlany do doby předložení rozhodnutí o napojení nemovitosti na komunikaci III/2293 a způsobu zpevnění části pozemku žadatelem,

č. 150/19 - projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2020 pro Český svaz chovatelů, ZO Kožlany do konce lhůty stanovené v Pravidlech města pro poskytování finančních příspěvků pro podávání žádostí, tedy do 15.02.2020,

č. 151/19 - projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2020 pro Spolek sochaře Václava Levého, z.s. do konce lhůty stanovené v Pravidlech města pro poskytování finančních příspěvků pro podávání žádostí, tedy do 15.02.2020.

 

Vyvěšeno: 18. 11. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět