Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 16. jednání rady ze dne 28.12.2020

 

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č. 159/20  - program 16. zasedání rady města; č. 160/20 - návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy dr. E.Beneše Kožlany na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022,2023;  č. 161/20 - uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu zemědělských pozemků s Kralovickou zemědělskou a.s. týkající se úpravy ceny za pronájem pozemků a označení pozemků v k.ú. Hradecko; č. 162/20 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 17/1 v k.ú. Buček o výměře cca 570 m2 po předložení geometrického plánu; č. 163/20 - úplné odpuštění platby nájemného za pronájem budovy Sokolovny č.p. 37 Kožlany za období leden 2021 z důvodu zhoršené ekonomické situace nájemce v důsledku vyhlášení nouzového stavu na území ČR a zavedení mimořádných vládních opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.  

 

 

Vyvěšeno: 31. 12. 2020

Datum sejmutí: 16. 1. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět