Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 18. jednání rady ze dne 30.12.2019

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, diskuzní příspěvky členů rady, zaslané dokumenty a informace.

Rada schvaluje:

č. 164/19  - program 18. zasedání rady města,

č. 165/19 - návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy dr.Eduarda Beneše Kožlany na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021, 2022,

č. 166/19 - změnu platového výměru ředitele ZŠ a MŠ Kožlany z důvodu změny nařízení vlády č. 341/2017 Sb. s účinností od 01.01.2020,

č. 168/19 - zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 2316/38 v k.ú. Kožlany s částí pozemku p.č. 2262/3 k.ú. Kožlany po doložení geometrického plánu žadatelem,

č. 169/19 - vyzvání tří firem: Václav Vonásek, Radnice, IČ 18734987; BAGGER, k.s., Mýto, IČ 25722425; HOKAR s.r.o., Předenice, IČ 45354456, k podání cenové nabídky na realizaci nového vrtu HV 2 a jeho připojení na stávající vodohospodářskou infrastrukturu; v tomto rozsahu rada revokuje usn. č. 161/19 ze dne 02.12.2019,

č. 171/19 - nájemní smlouvu na pozemek p.č. 815/3, lesní pozemek, na kterém je budova E2 za cenu 10,- Kč/m2/rok  a na část pozemku p.č. 815/1 za cenu 5,- Kč/m2/rok, vše v k.ú, Bohy, na dobu pěti let s účinností od 01.01.2020,

č. 172/19 - nájemní smlouvu na pozemek p.č. 815/9, lesní pozemek, na kterém je budova E15 za cenu 10,- Kč/m2/rok a na část pozemku p.č. 815/1 za cenu 5,- Kč/m2/rok, vše v k.ú, Bohy, na dobu pěti let s účinností od 01.01.2020,

č. 173/19 - nájemní smlouvu na pozemek p.č. 815/4, lesní pozemek, na kterém je budova E20 za cenu 10,- Kč/m2/rok a na část pozemku p.č. 815/1 za cenu 5,- Kč/m2/rok, vše v k.ú, Bohy, na dobu pěti let s účinností od 01.01.2020,

č. 174/19 - nájemní smlouvu na pozemek p.č. 815/7, lesní pozemek, na kterém je budova E41 za cenu 10,- Kč/m2/rok a na část pozemku p.č. 815/1 za cenu 5,- Kč/m2/rok, vše v k.ú, Bohy, na dobu pěti let s účinností od 01.01.2020.

Rada souhlasí:

č. 167/19 - vyhlášením ředitelského volna v Základní škole a Mateřské škole dr.Eduarda Beneše Kožlany ve dnech 29. a 30.06.2020 s tím, že ředitelské volno se bude týkat jen základní školy, mateřská škola bude v provozu,

č. 170/19 - s podnájmem bytu č. L6 v č.p. 456, Polní ul., Kožlany paní Jaroslavě Loukotové dle podmínek uvedených v předložené podnájemní smlouvě.

Vyvěšeno: 13. 1. 2020

Datum sejmutí: 29. 1. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět