Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 2. jednání rady ze dne 07.02.2022

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č.  9/22  - program 2. zasedání rady města; č. 10/22 - návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2022 a jeho předpokládané čerpání v roce 2022; č. 11/22 - poskytnutí finančního daru ve výši 3000,- Kč na činnost Svazu tělesně postižených v ČR o.s., místní organizace Plasy, v roce 2022; č. 12/22 - poskytnutí finančního daru v částce 5000,-, Kč na zajištění činnosti Českého svazu včelařů, základní organizace Kožlany v roce 2022; č. 14/22 - poskytnutí finančního daru v částce 7000,-, Kč na zajištění činnosti Spolku sochaře Václava Levého v roce 2022; č. 15/22 - výměnu druhého vadného bojleru v budově sokolovny č.p. 37 Kožlany a úhradu nákladů na základě vystavené faktury; č. 16/22 - smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 4287/3, 4287/15, 6045 vše v k.ú. Kožlany se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 17/22 - uzavření Mateřské školy Kožlany v období letních prázdnin od 25.07.2022 do 19.08.2022 z důvodu čerpání dovolené pedagogických i nepedagogických pracovníků a provádění nutných údržbářských a úklidových prací.

Rada souhlasí:

č. 18/22 - s připojením k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2022 na budově městského úřadu; č. 19/22 - a nemá připomínek ke stavbě s názvem „Kožlany, PS, p.č. 4011/14, kNN“, stavba řeší připojení více odběrných míst elektřiny na pozemcích p.č. 4011/14, 4011/20 k.ú. Kožlany v areálu rekreačního střediska Tišina.

Rada doporučuje:

č. 13/22 - zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 130 000,- Kč z rozpočtu města Tělovýchovné jednotě Kožlany, IČ 14703335 na zajištění činnosti organizace v roce 2022.

 

Vyvěšeno: 9. 2. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět