Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 2. jednání rady ze dne 08.02.2021

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č. 9/21  - program 2. zasedání rady města,

č. 10/21 - znění a podmínky výzvy k předložení cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na rekonstrukci místních komunikací Sportovní a Za Vrchem, Kožlany.; vyzvání 3 firem: ROBSTAV k.s., Praha; FRONĚK s.r.o., Rakovník; ROADFIN Stavby s.r.o., Vejprnice. k podání cenové nabídky, a hodnotící komisi pro vyhodnocení podaných nabídek ve složení předseda Luboš Kulhánek, členové Pavel Fanta, Martin Kabelka,

č. 11/21 - zveřejnění záměru propachtování části pozemku p.č. 831 v k.ú. Hedčany o výměře cca 350 m2,

č. 12/21 - zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 6033/2 v k.ú. Kožlany o výměře 80 m2 ve vlastnictví města (nově odděleného od pozemku p.č. 6033 k.ú. Kožlany) za pozemek p.č. 5040/2 v k.ú. Kožlany o výměře 80 m2 (nově odděleného od pozemku p.č. 5040 k.ú. Kožlany),

č. 13/21 - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 815/1 v k.ú. Bohy o výměře cca 56 m2 okolo rekreačního objektu E7 Bohy,

č. 14/21 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 815/1 v k.ú. Bohy o výměře cca 56 m2 okolo rekreačního objektu E7 Bohy,

č. 15/21 - návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2021 a jeho předpokládané čerpání v roce 2021,

č. 16/21 - poskytnutí finančního daru ve výši 1250,- Kč na činnost Svazu tělesně postižených v ČR o.s., místní organizace Plasy, v roce 2021,

č. 17/21 - poskytnutí finančního daru v částce 5000,-, Kč na zajištění činnosti Českého svazu včelařů, základní organizace Kožlany v roce 2021,

č. 19/21 - poskytnutí finančního daru v částce 6000,-, Kč na zajištění činnosti Spolku sochaře Václava Levého v roce 2021,

č. 20/21 - zakoupení stavebního materiálu na stavbu zděného objektu o velikosti 1x1 m o výšce 2 m na pozemku p.č. 1683 v k.ú. Buček v celkové výši 20 000,- Kč.

Rada doporučuje:

č. 18/21 - zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 130 000,- Kč z rozpočtu města Tělovýchovné jednotě Kožlany, IČ 14703335 na zajištění činnosti organizace v roce 2021.

Rada souhlasí:

č. 21/21 - s připojením rodinného domu č.p. 91 Kožlany k vodovodnímu řadu, uložením vodovodní přípojky do pozemku města p.č. 4155/2 k.ú. Kožlany a záborem chodníku z důvodu stavby vodovodní přípojky.   

 

Vyvěšeno: 23. 2. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět