Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 3. jednání nové rady ze dne 11.12.2018

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace

Rada schvaluje:

č. 25/18 -  program 3. zasedání rady města; č. 26/18 - návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany na rok 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2021; č. 27/18 -  provozní řád sběrného místa Kožlany a jeho uvedení do provozu od  01.01.2019; č. 28/18 - zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor restaurace na adrese Pražská 260, Kožlany za podmínek stanovených v záměru a příloze č. 3 zápisu; č. 29/18 - uzavření Městského úřadu Kožlany dne 31.12.2018 z důvodu čerpání dovolené pracovníků úřadu.

Rada souhlasí:

č. 30/18 - s umístěním stavby „Kožlany, PS, p.č. 478, kNN“ a uložením nového vedení elektrické energie na pozemcích ve vlastnictví města č. 3971/1, 3971/5, 3971/6, 3971/9, 3993/2, 4294/8 vše k.ú. Kožlany a nemá ke stavbě připomínek; č. 31/18 - s rozvržením pozemků p.č. 3662/38, 3662/39, 3662/21 vše v k.ú. Kožlany s podmínkou snížení hloubky pozemku p.č. 3662/21 z původních 49,10 metrů na 37 metrů od hranice pozemku p.č. 3662/38 z důvodu zachování linie koridoru komunikace dle platného územního plánu města.

 

 

Vyvěšeno: 17. 12. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět