Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 3. jednání rady ze dne 01.03.2021

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č. 22/21  - program 3. zasedání rady města,

č. 23/21 - termín a program 10. zasedání zastupitelstva města Kožlany,

č. 24/21 - propachtování části pozemku p.č. 831 v k.ú. Hedčany o výměře cca 350 m2 Soukromé farmě Babuška za cenu 105,- Kč/rok na dobu do 31.10.2024,

č. 25/21 - nájem části pozemku p.č. 815/1 v k.ú. Bohy o výměře 56 m2 okolo rekreačního objektu E7 Bohy paní Janě Kolkové za cenu 280,- Kč/rok na dobu do 31.12.2026,

č. 29/21 - poskytnutí finančního daru v částce 2000,-, Kč na zajištění činnosti spolku Místní dráha Rakovník-Mladotice v roce 2021,    

č. 32/21 - dodatek č. 6 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č. 10/13 ze dne 03.04.2013, který je povinnou přílohou k žádosti o dotaci v systému e-Dotace Plzeňského kraje,

č. 33/21 - odpisový plán Základní školy a Mateřské školy dr.Eduarda Beneše Kožlany na rok 2021,   

č. 34/21 - rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy dr.Eduarda Beneše, Kožlany za rok 2020,

č. 35/21 - účetní závěrku za rok 2020 Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše, Kožlany,

č. 36/21 - poskytnutí finančního daru v částce 5000,-, Kč na zajištění činnosti Českého svazu chovatelů, základní organizace Kožlany v roce 2021.   

Rada souhlasí:

č. 26/21 - se stavbou garáže na pozemku p.č. 3684/8 k.ú. Kožlany ve vzdálenosti 0,5 m od hranic pozemků ve vlastnictví města p.č. 4170/3, p.č. 3684/28, 3684/26 vše k.ú. Kožlany,

č. 27/21 - s odběrem pitné vody mimo měrné místo v množství 1 m3 pro potřeby SVJ Větrná 385, Kožlany, z důvodu rekonstrukce střechy bytového domu v období březen, duben 2021 napojením na hasičské rozvody v bytovém domě,

č. 28/21 - s připojením k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne  10.03.2021 na budově městského úřadu,

č. 30/21 - bez připomínek s vypouštěním odpadních vod do veřejné kanalizace a napojením čistírny odpadních vod na veřejnou kanalizaci nemovitosti č.p. 24 v obci Dřevec,

č. 37/21 - s vedením plynové přípojky pro připojení nemovitosti č.p.  468 Kožlany dle přílohy č. 9 tohoto zápisu,

č. 38/21 - se zřízením přístupu na pozemek p.č. 3662/25 v k.ú. Kožlany přes pozemky ve vlastnictví města p.č. 3614/3 a p.č. 3662/26 vše v k.ú. Kožlany a dle přílohy č. 10 zápisu.

Rada odkládá:

č. 31/21 - projednání žádosti o uzavření Mateřské školy v Kožlanech v období letních prázdnin 2021 a žádost projedná později s ohledem na vývoj koronavirové situace.

Vyvěšeno: 8. 3. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět