Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 3. jednání rady ze dne 28.02.2022

 

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č.  20/22  - program 3. zasedání rady města;

č. 21/22 - termín a program 15. zasedání zastupitelstva města Kožlany,

č. 22/22 - poskytnutí finančního daru ve výši 20000 Kč na pomoc státu Ukrajina, finanční dar bude převeden na účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR,

č. 23/22 - 1. rozpočtové opatření roku 2022 v souvislosti s poskytnutím finančního daru státu Ukrajina,

č. 24/22 - poskytnutí finančního daru v částce 2000,- Kč na zajištění činnosti spolku Místní dráha Rakovník-Mladotice v roce 2022,

č. 25/22 - poskytnutí finančního daru v částce 5000,- Kč na zajištění činnosti Českého svazu chovatelů, základní organizace Kožlany v roce 2022,      

č. 26/22 - návrh veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 32 000,- Kč na činnost Kulturního spolku Jiřího Radima ze Dřevce v roce 2022,

č. 27/22 - žádost o povolení uskutečnění závodů CzechRallyeCup s průjezdem přes obec Buček za podmínky zajištění bezpečnosti diváků a následného úklidu po skončení závodů,

č. 28/22 - zakoupení stavebního materiálu v celkové částce 10500 Kč pro Český svaz chovatelů, ZO Kožlany, na úpravu chovatelského areálu.

Rada souhlasí:

č. 29/22 - s projektovou dokumentací a se stavbou rodinného domu na pozemku st.p.č. 184/1 v k.ú. Kožlany bez připomínek.

Rada odmítá:

č. 30/22 - stížnost paní Ing. Jitky Lavičkové na porušení § 63 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jako neoprávněnou.

Rada odkládá:

č. 31/22 - projednání žádosti o pronájem části pozemku p.č. 5037 k.ú. Kožlany do doby výsledku místního šetření za účasti zástupců Povodí Vltavy.

 

Vyvěšeno: 7. 3. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět