Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 4. jednání rady ze dne 11.03.2019

 

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace

Rada schvaluje:

č. 39/19  - program 4. zasedání rady města; č. 40/19 - návrh veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na zajištění činnosti DBK Kožlany – Kralovice v roce 2019; č. 41/19 - poskytnutí finančního daru v částce 10 000,- Kč na zajištění činnosti spolku Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Deliba Kožlany v roce 2019; č. 42/19 - návrh veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 20 000,- Kč na činnost Kulturního spolku Jiřího Radima ze Dřevce v roce 2019; č. 43/19 - poskytnutí finančního daru v částce 3 000,- Kč na zajištění činnosti Spolku sochaře Václava Levého v roce 2019; č. 44/19 - plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany na rok 2019; č. 47/19 - schvaluje poskytnutí finančního daru v částce 2 000 Kč na činnost spolku Kostitřas, IČ 06298656 v roce 2019; č. 48/19 - návrh nájemní smlouvy a krátkodobý pronájem nebytového prostoru v objektu Pražská 260, Kožlany od 23.03.2019 do 24.03.2019 panu Mgr. Janu Kotěšovcovi za celkové nájemné 726,- Kč.

Rada souhlasí:

č. 45/19 - s vybudováním přípojky elektrické energie na pozemku p.č. 815/1 v k.ú. Bohy z důvodu připojení rekreačního objektu E30 dle přiloženého zákresu za podmínky dodržení postupu dle zákona č. 183/2006 Sb., a zákona č. 289/1995 Sb., předložení geodetického zaměření skutečně provedené stavby, a před záhozem bude provedena prohlídka stavby na místě za účasti zástupce města; č. 46/19 - s vybudováním vjezdu a uložením přípojek elektřiny, plynu, vodovodu a kanalizace do pozemku p.č. 1887/2 k.ú. Kožlany z důvodu plánované stavby rodinného domu na pozemku p.č. 1888/1 v k.ú. Kožlany a zároveň souhlasí s napojením pozemku p.č. 1888/1 k.ú. Kožlany na městský vodovodní řad a kanalizační stoku; č. 49/19 – s pořádáním sběrových soutěží Základní školou a Mateřskou školou dr. Eduarda Beneše Kožlany.

Rada odkládá:

č. 50/19 - projednání žádosti Základní školy a Mateřské školy dr.Eduarda Beneše Kožlany, o pomoc zřizovatele při řešení problematiky vzdělávání žáků cizinců, které vyplývá ze zákona č. 561/2004 SB., § 20, z důvodu doplnění bližší specifikace žádosti.

Vyvěšeno: 29. 3. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět