Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 4. jednání rady ze dne 22.03.2021

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č. 39/21  - program 4. zasedání rady města; č. 40/21 - podání žádosti Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany o dotaci do titulu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2021“ a případné přijetí dotace a její vypořádání; č. 41/21 - přesun částky 133 000 Kč z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany do investičního fondu z důvodu pořízení nového konvektomatu; č. 45/21 - úplné odpuštění platby nájemného za pronájem budovy Sokolovny č.p. 37 Kožlany za období březen, duben 2021 z důvodu zhoršené ekonomické situace nájemce v důsledku vyhlášení nouzového stavu na území ČR a zavedení mimořádných vládních opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19; č. 46/21 - navržený splátkový kalendář pro platbu vodného a stočného za rok 2020 pro Jaroslavu Týmrovou.

Rada souhlasí:

č. 42/21 s provedením výkopu v městském pozemku p.č. 730/4 v k.ú. Kožlany podél nemovitosti na st.p. 19 k.ú. Hedčany za podmínky, že výkopem nebude porušen nový povrch komunikace na pozemku p.č. 730/4 a v blízkosti nového povrchu komunikace bude proveden výkop ručně tak, aby nedošlo k poškození asfaltového povrchu komunikace; č. 43/21 - s vysazením živého plotu na městském pozemku p.č. 4150/2 k.ú. Kožlany před nemovitostí č.p. 70 Kožlany na náklady žadatelky dle přiloženého zákresu výsadby za předpokladu zjištění výskytu inženýrských sítí z důvodu dodržení ochranného pásma inženýrských sítí; č. 44/21 - s návrhem opravy nájezdové cesty na pozemcích ve vlastnictví města p.č. 3971/4, 3971/6, 4146/2 vše v k.ú. Kožlany na náklady žadatele v termínu duben až červen 2021 bez připomínek.

 

 

Vyvěšeno: 24. 3. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět