Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 4. jednání rady ze dne 23.03.2022

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č.  32/22  - program 4. zasedání rady města;

č. 33/22 - odpisový plán Základní školy a Mateřské školy dr.Eduarda Beneše Kožlany na rok 2022;

č. 34/22 - rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy dr.Eduarda Beneše, Kožlany za rok 2021;

č. 35/22 - účetní závěrku za rok 2021 Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše, Kožlany;

č. 36/22 - podání žádosti o dotaci pro Základní školu a Mateřskou školu dr. Eduarda Beneše Kožlany do dotačního titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2022“, případné přijetí dotace a její vypořádání dle zákona č. 250/2000 Sb.;

č. 41/22 - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1582 o výměře cca  24 m2 v k.ú. Dřevec za účelem umístění včelnice;

č. 43/22 - zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor: kanceláře v prvním patře budovy č.p. 135, Kožlany včetně vybavení.

Rada neschvaluje:

č. 37/22 - žádost o pronájem části pozemku p.č. 5037 k.ú. Kožlany za účelem umístění dvou maringotek z důvodu nesouhlasu Povodí Vltavy s umístěním maringotek,

č. 39/22 - poskytnutí finančního daru organizaci Zdravotní klaun o.p.s,. z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města;

č. 40/22 - poskytnutí finančního daru organizaci Linka bezpečí, z.s.,  z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města;

č. 42/22 - poskytnutí finančního daru organizaci Hospic svatého Lazara, z.s., z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.

Rada odkládá:

č. 38/22 - žádost o vybudování nového vstupu do prostor restaurace v sokolovně č.p. 37, Kožlany z důvodu prohlídky na místě a zjištění bližších informací na Odboru výstavby MěÚ Kralovice.

Vyvěšeno: 24. 3. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět