Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 5. jednání rady ze dne 11.04.2022

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace, výpověď veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků ze strany města Kralovice.

Rada schvaluje:

č. 44/22  - program 5. zasedání rady města; č. 45/22 - výjimku z nejvyššího počtu žáků ve školní družině ZŠ Kožlany do počtu 4 žáků v jednom oddělení;  č. 46/22 - pronájem části pozemku p.č. 1582 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Dřevec za účelem umístění včelnice a uzavření nájemní smlouvy s panem Bohumírem Kostrejem  s platností od  01.04.2022 do 31.12.2026; č. 47/22 - pronájem části nebytových prostor: kanceláře v prvním patře budovy č.p. 135, Kožlany včetně vybavení a uzavření nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Kourou na dobu pěti let od 01.04.2022; č. 49/22 - poskytnutí finančního daru ve výši 12 000,- Kč pro Dům dětí a mládeže Kralovice na zajištění činnosti příspěvkové organizace v roce 2022.

Rada vydává:

č. 48/22 - předběžný souhlas se stavbou sklepa a dřevníku na pozemku p.č. 3993/7 v k.ú. Kožlany ve vlastnictví města a žádá o předložení bližších technických parametrů plánované stavby.

 

 

Vyvěšeno: 18. 4. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět