Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 5. jednání rady ze dne 12.04.2021

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č. 47/21  - program 5. zasedání rady města,

č. 48/21 - 2. rozpočtové opatření roku 2021,

č. 49/21 - Závazná pravidla pro přidělování městských bytů ve vlastnictví města Kožlany s účinností od 12.04.2021 a cenu za pronájem městských bytů ve výši 50,- Kč/m2 nově pronajatých od 12.04.2021,

č. 50/21 - podání žádosti o dotaci do dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021“na nákup dvou kompletů přetlakových dýchacích přístrojů včetně náhradních tlakových lahví,

č. 54/21 - podání žádosti Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany o dotaci do titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2021“ a případné přijetí dotace a její vypořádání,

č. 55/21 - zveřejnění záměru propachtování pozemků p.č. 1715 o výměře 1687 m2 v k.ú. Dřevec; p.č. 1216 o výměře 1451 m2 v k.ú. Buček, p.č. 6039 o výměře 6239 m2 v k.ú. Kožlany,

č. 56/21 - zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1970 o výměře 24 m2 v k.ú. Dřevec, p.č. 1645 o výměře 862 m2 v k.ú. Dřevec, a části p.č. 1449/2 v k.ú. Dřevec, kde se nachází stavba studny.

Rada souhlasí:

č. 51/21 - s provedením stavby vrtané studny na pozemku p.č. 3993/4 v k.ú. Kožlany bez připomínek,

č. 53/21 - se stavbou nástavby rodinného domu č.p. 25 na parcele st.č. 35 k.ú. Hodyně u Dřevce bez připomínek.

Rada neschvaluje:

č. 52/21 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7500,- Kč na provoz Linky bezpečí z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.

Vyvěšeno: 14. 4. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět