Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 6. jednání rady ze dne 03.05.2021

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č. 57/21  - program 6. zasedání rady města,

č. 58/21 - uzavření pachtovní smlouvy na propachtování pozemků p.č. 1715 o výměře 1687 m2 v k.ú. Dřevec; p.č. 1216 o výměře 1451 m2 v k.ú. Buček, p.č. 6039 o výměře 6239 m2 v k.ú. Kožlany na dobu do 30.09.2025 za cenu 4200,- Kč/ha ročně,

č. 59/21 - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013111/VB/001 „Kožlany, PS, Na Výfuku, p.č. 3671/3. kNN“ na pozemky p.č. 3668/4 a p.č. 3668/6 vše v k.ú. Kožlany se společností ČEZ Distribuce, a.s.,

č. 62/21 - podání žádosti Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany o dotaci do titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2021“ na projekt Robotika na 1. stupni základní školy,  případné přijetí dotace a její vypořádání,

č. 63/21 - podání žádosti Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany o dotaci do titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2021“ na projekt Robotika na 2. stupni základní školy,  případné přijetí dotace a její vypořádání,

č. 64/21 - podání žádosti Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany o dotaci do titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2021“ na projekt Konektivita budovy MŠ – Podpora distančního vzdělávání a využití digitálních technologií,  případné přijetí dotace a její vypořádání,

č. 65/21 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 695/2 v k.ú. Buček o výměře 94 m2 a zřízení věcného břemene – služebnosti na tomto pozemku,

č. 67/21 - úplné odpuštění platby nájemného za pronájem budovy Sokolovny č.p. 37 Kožlany za období květen 2021 z důvodu zhoršené ekonomické situace nájemce v důsledku zavedení mimořádných vládních opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.  

Rada souhlasí:

č. 60/21 - se záborem veřejného prostranství před domem č.p. 251 Kožlany z důvodu rekonstrukce jeho štítu v termínu od 15.05.2021 do 15.06.2021,

č. 61/21 - se stavebnímu úpravami rodinného domu č.p. 487 na pozemcích p.č. 3623/104, p.č. 3623/103 vše v k.ú. Kožlany bez připomínek.

Rada odkládá:

č. 66/21 - projednání žádosti JEDNOTY, spotřební družstvo v Rakovníku, o povolení umístění ukazatelů na sloupy veřejného osvětlení z důvodu doplnění dalších informací.

 

 

 

Vyvěšeno: 7. 5. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět