Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 7. jednání rady ze dne 23.05.2022

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č. 54/22  - program 7. zasedání rady města; č. 55/22 - 3. rozpočtové opatření roku 2022; č. 56/22 - uzavření smlouvy s JUDr.  Martou Nedvědovou o poskytování právních služeb spočívající v zajištění přestupkové agendy s účinností od 01.07.2022; č. 57/22 – nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 815/4 a části pozemku 815/1 vše v k.ú. Bohy uzavíranou na dobu určitou od 01.06.2022 do 31.12.2027 s novým vlastníkem rekreačního objektu E20; č. 58/22 -   nájemní smlouvu na část pozemku 815/1 vše v k.ú. Bohy uzavíranou na dobu určitou od 01.05.2022 do 31.12.2027 s vlastníky rekreačního objektu E14; č. 59/22 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4150/1 o výměře 138 m2 v k.ú. Kožlany; č. 60/22 - smlouvu č. IV-12-0016406/VB/1 o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1127 v k.ú. Buček se společností ČEZ Distribuce, a.s.; č. 62/22 - poskytnutí finančního příspěvku při narození dítěte paní Vendule Fenclové.

Rada souhlasí:

č. 61/22 - se zápisem žadatele pana Karla Konvalinky do seznamu zájemců o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kožlany s tím, že v současné době není volný žádný byt.

Rada vyjadřuje:

č. 63/22 - podporu domovu se zvláštním režimem Clementas Janovice, s.r.o., IČO 07342802 ve snaze o navýšení počtu lůžek z důvodu potřebnosti a důležitosti služby poskytované domovem Clementas Janovice v regionu.

 

 

Vyvěšeno: 26. 5. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět