Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva z 9. jednání rady ze dne 28.06.2021

 

Rada bere na vědomí:

zprávy starosty, zprávy místostarosty, informace ředitelky ZŠ a MŠ Kožlany, diskusní příspěvky členů rady, zaslané informace.

Rada schvaluje:

č. 91/21  - program 9. zasedání rady města,

č. 92/21 - poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Základní školy a Mateřské školy Dr.E.Beneše Kožlany Mgr. Evě Sixtové za vysoce kvalitní plnění pracovních povinností při správě a rozvoji základní a mateřské školy,

č. 93/21 - změnu platového výměru ředitelky Základní školy a Mateřské školy dr.Eduarda Beneše Kožlany s účinností od 01.07.2021,

č. 95/21 - zpevnění cesty „za humny“ v části od pozemku st.č. 121/2 k.ú. Kožlany k pozemku p.č. 73/2 k.ú. Kožlany v časovém horizontu podzim 2021 nebo rok 2022 dle finančních možností města,

č. 96/21 - změnu v odpisovém plánu Základní školy a Mateřské školy Kožlany na rok 2021.

Rada vydává:

č. 94/21 - osvědčení pro Jaroslava Valacha, který se dne 24.06.2021 stal novým členem zastupitelstva města Kožlany.

Rada jmenuje:

č. 97/21 - paní Martinu Blechovu a paní Mgr. Alenu Štruncovou  do  funkce členů školské rady Základní školy a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše Kožlany na funkční období 2021-2023.

Rada odkládá:

č. 98/21 - rozhodnutí o přidělení uvolněného bytu v Domě s pečovatelskou službou Kožlany do příštího jednání rady města.

 

Vyvěšeno: 30. 6. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět