Navigace

Obsah

Veřejná zakázka

O veřejné zakázce hovoříme tehdy, pokud veřejný subjekt (stát, obec, samosprávný celek, nebo organizace jimi založené, případně i další subjekt hospodařící s penězi nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími z daní, poplatků či jiných zdrojů veřejného bohatství) nakupuje zboží, zadává práci, objednává dílo nebo služby.


Druhy veřejných zakázek

Veřejné zakázky lze rozdělit dle dvou základních klíčů: dle předmětu veřejné zakázky a dle přepokládané hodnoty veřejné zakázky.

Dle předmětu veřejné zakázky

Dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky:


Finanční limity u veřejných zakázek malého rozsahu:

Předpokládaná hodnota:

 


Čím se řídí veřejné zakázky?

Veřejné zakázky podlimitní jsou zadávány dle zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. U veřejných zakázek malého rozsahu je nutné postupovat transparentně, nediskriminačně, dle vnitřní směrnice.


Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kožlany je  stanoven Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek maĺého rozsahu". Směrnice schválena radou města dne 25.10.2021 č. usn. 146/21 s účinností od 01.11.2021. Zrušena směrnice ze dne 27.02.2017.


 

Elektronický profil města Kožlany jako veřejného zadavatele - odkaz zde