Navigace

Obsah

 

Kamenná úřední deska je umístěna vedle budovy Městského úřadu Kožlany na adrese Pražská 135.
"Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po  datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".

Návrh rozpočtu, návrh střednědobého výhledu rozpočtu a návrh závěrečného účtu jsou zveřejňovány na elektronické úřední desce a zároveň na kamenné úřední desce po dobu 15 dnů přede dnem projednávání na zasedání zastupitelstva či rady města. Zároveň mají občané možnost nahlédnout do listinné podoby návrhu rozpočtu, návrhu střednědobého výhledu a návrhu rozpočtového opatření na Městském úřadě Kožlany, Pražská 135.

Schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet jsou zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách města v záložce Město - Hospodaření města. Zároveň mají občané možnost nahlédnout do listinné podoby  schváleného rozpočtu, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu a schválených rozpočtových opatření na Městském úřadě Kožlany, Pražská 135.


Zastupitelstvo

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva ze dne 09.03.2020 19.03.2020 04.04.2020

Pracovní místa

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozhodnutí o schválení změny obecní hranice mezi k.ú. Kožlany a k.ú. Kralovice u Rakovníka prováděné v rámci KoPÚ v k.ú. Kožlany 02.04.2020 18.04.2020
Rozhodnutí o schválení změny obecní hranice mezi k.ú. Kožlany a k.ú. Hedčany prováděné v rámci KoPÚ v k.ú. Kožlany 02.04.2020 18.04.2020
Rozhodnutí o schválení změny obecní hranice mezi k.ú. Kožlany a k.ú. Černíkovice u Dřevce prováděné v rámci KoPÚ v k.ú. Kožlany 02.04.2020 18.04.2020
Rozhodnutí o schválení změny obecní hranice mezi k.ú. Kožlany a k.ú. Hradecko prováděné v rámci KoPÚ v k.ú. Kožlany 02.04.2020 18.04.2020
Nařízení o opatření ve veřejné dopravě 19.03.2020 04.04.2020
Dražební vyhláška proti povinnému: Vladislav Sláma 17.03.2020 02.04.2020
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 18918/19-MZE-16212 09.12.2019 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - DOPLNĚNÍ opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona 02.09.2019 31.12.2022
Oznámení o ustanovení opatrovníka KoPÚ Kožlany 14.06.2019 02.04.2020
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona 04.04.2019 31.12.2022
Oznámení o ustanovení opatrovníka KoPÚ Kožlany 22.08.2016 02.04.2020
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě + Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 25.07.2014 31.12.2023

Doručování písemností osobám s TP na adrese MÚ

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Aktuální výzvy k vyzvednutí zásilky 13.08.2013

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (§ 10d zákona č. 250/2000 Sb.)