Navigace

Obsah

 

Kamenná úřední deska je umístěna vedle budovy Městského úřadu Kožlany na adrese Pražská 135.
"Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po  datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".

Návrh rozpočtu, návrh střednědobého výhledu rozpočtu a návrh závěrečného účtu jsou zveřejňovány na elektronické úřední desce a zároveň na kamenné úřední desce po dobu 15 dnů přede dnem projednávání na zasedání zastupitelstva či rady města. Zároveň mají občané možnost nahlédnout do listinné podoby návrhu rozpočtu, návrhu střednědobého výhledu a návrhu rozpočtového opatření na Městském úřadě Kožlany, Pražská 135.

Schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet jsou zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách města v záložce Město - Hospodaření města. Zároveň mají občané možnost nahlédnout do listinné podoby  schváleného rozpočtu, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu a schválených rozpočtových opatření na Městském úřadě Kožlany, Pražská 135.


Záměr

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Buček 06.05.2021 22.05.2021

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu pozemku v k.ú. Kožlany 06.05.2021 31.05.2021
Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ Chříč 04.05.2021 20.05.2021
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 30.04.2021 16.05.2021
Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam, kterým se stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2021 22.04.2021 26.05.2021
ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o zahájení prací v ulici K Hájku, Kožlany 16.03.2021 31.10.2021
Opatření obecné povahy (OOP), kterým se mění a doplňuje OOP Ministerstva zemědělství č.j. 17110/2020-MZE-16212 28.07.2020 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona č.j. 17110/2020 08.04.2020 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 18918/19-MZE-16212 09.12.2019 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - DOPLNĚNÍ opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona 02.09.2019 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona 04.04.2019 31.12.2022
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě + Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (aktualizace k 1.2.2021) 25.07.2014 31.12.2023

Doručování písemností osobám s TP na adrese MÚ

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Aktuální výzvy k vyzvednutí zásilky 13.08.2013

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (§ 10d zákona č. 250/2000 Sb.)