Navigace

Obsah

 

Volby do zastupitelstev krajů 2. a 3. října 2020

Prezident republiky svým rozhodnutím ze dne 9. dubna 2020, uveřejněným dne 15. dubna 2020 ve Sbírce zákonů č. 169/2020 v částce 61, vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů, které se budou konat ve dnech 2. a 3. října 2020.

V našem senátním obvodu č. 8 - Rokycany - se senátní volby nekonají.

Aktuální informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR pod odkazem https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx

V příloze najdete rozhodnutí o vyhlášení voleb, formulář žádosti o vydání voličského průkazu, plnou moc k převzetí voličského průkazu, informace o možnosti hlasovat na voličský průkaz a další.

V případě ztráty, odcizení či poškození vydaného voličského průkazu NELZE vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz.

Příloha:

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

Informace o možnosti hlasovat ve volbách do zastupitelstva krajů na voličský průkaz 

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu jinou osobou 

 

Informace pro voliče:

Informace o způsobu hlasování

Informace o způsobu hlasování na voličský průkaz

Informace - hygienická a protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech

 

 

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.