Navigace

Obsah

 

Mimořádná opatření proti šíření COVID-19

Informace o změnách některých dopravních spojů

 

Z neděle na pondělí 18.05.2020 skončil nouzový stav v ČR. Konec nouzového stavu nemá vliv na účinnost mimořádných opatření vydaných ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.  Stále platí povinnost používáníochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, s určitými výjimkami a udržování odstupů 2 metrů.

Od 25.05.2020 dochází k dalšímu uvolňování mimořádných opatření. Zde naleznete přehled o tom, co bude od 25.05.2020 povoleno a na jakých místech zůstane povinné nošení roušky.

co se povoluje od 25.5.2020           kde musíme nosit roušku od 25.5.2020

Dle informací POVEDu s.r.o. se od 25. května 2020 včetně ruší v autobusové dopravě omezení související s omezením kvůli koronaviru, Od tohoto data vyjedou příměstské linky v plném provozu včetně školních spojů. V regionální železniční dopravě dojde k obnovení většiny spojů dle běžného provozu.

 

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností

 

vláda uvolňuje opatřenípro zvětšení klikněte na obrázek

 


 

Vláda ČR uvolňuje omezení volného pohybu osob. Od úterý 07.04.2020 je povoleno sportování na venkovních sportovištích bez roušky, pokud jsou sportující osoby odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (stěna, plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry, společně sportují jen 2 osoby s výjimkou rodiny a zachovají odstup od jiných osob nejméně 2 metry a nesmí být využíváno zázemí sportoviště (společné šatny, umývárny, sprchy)

Mimořádné opatření - omezení pohybu osob s výjimkami od 7.4.2020

Od úterý 07.04.2020 budou nově otevřeny kompostárny, sběr a výkup surovin, dále pak od čtvrtka 09.04. se otevírají hobbymarkety, prodejny stavebnin a stavebních výrobků a železářství, prodej a servis kol. 

Mimořádné opatření - zákaz maloobchodního prodeje a služeb - od 7.4.2020. 9.4.2020

 

Jaká mám teď práva a povinnosti?

 


 

Vláda ČR prodloužila pro zamezení šíření koronaviru omezení volného pohybu osob do 11. dubna do 6.00 hod.

Občanům jsou povoleny jen cesty do a ze zaměstnání, na nákupy, k lékaři a na úřady k vyřízení neodkladných záležitostí. Nejméně do 11. dubna platí také uzavření restaurací a většiny obchodů.

Stále platí zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, nově se ovšem tento zákaz nevztahuje na děti do dvou let věku a řidiče, kteří jsou v motorovém vozidle sami.

Lidé se mají na veřejně dostupných místech pohybovat maximálně ve dvou, pokud nejde o více osob žijících ve společné domácnosti.

Všechna ostatní nařízení Vlády ČR zůstávají v platnosti.

Mimořádné-opatření-maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách 1-4-20.pdf (221.59 kB)


 

Vláda České republiky v pondělí 23. března prodloužila nařízení o omezení pohybu osob (povoleny jsou jen cesty do a ze zaměstnání, na nákupy, k lékaři a na úřady k vyřízení neodkladných záležitostí) a uzavření restaurací o další týden - toto omezení nyní platí do 1. 4. 2020 do 6.00 hodin. Zavřena zůstávají školská zařízení a dál platí i další dříve zavedené restrikce.

V pondělí 23.3.2020 vláda opět rozhodla o změně nákupní doby pro seniory, tj. v prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách budou od středy 25.03.2020 mezi 8:00 a 10:00 hod. nakupovat pouze lidé nad 65 let včetně nezbytného doprovodu a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně nezbytného doprovodu. Omezení platí pro prodejny nad 500m2.

Mimořádné opatření - vyčlenění prodejní doby pro seniory

Všechna mimořádná opatření k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví

Usnesení vlády ze dne 23.03.2020 přijatých v nouzovém stavu.

 


 

Ve čtvrtek 19.03.2020 vláda rozhodla o změně nákupní doby pro seniory, tj. v prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách budou od pátku 20.3.2020 mezi 7:00 a 9:00  nakupovat pouze lidé nad 65 let včetně nezbytného doprovodu a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně nezbytného doprovodu.

Mimořádné opatření - nová nákupní doba pro seniory a další osoby

 


Ve středu 18.03.2020 rozhodla o tom, že v prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách budou od čtvrtka mezi 10:00 a 12:00  nakupovat pouze lidé nad 65 let.

Mimořádné opatření - zákaz přítomnosti osob ve vybraných prodejnách s výjimkou seniorů

Od 18.03.2020, 0.00 hod. bude platit zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst.

Vláda v pondělí doporučila seniorům nad 70 let, aby nevycházeli po dobu nouzového stavu z domovů. 

Obyvatelům domovů pro seniory zakázala opouštět tato zařízení.


 

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března do 6.00 hod. o zákazu volného pohybu osob na území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

 

Usnesením Vlády České republiky č. 217 ze dne 15. března 2020 se:

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. individuální duchovní péče a služby,
 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;


II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;


III. doporučuje

a) zaměstnavatelům

 1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

 1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
 2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci).

 

 

Usnesení Vlády ČR č. 217 ze dne 16.3.2020 ke stažení - ZDE

 

 


 

Na celém území ČR byl ve čtvrtek 12.03.2020 vyhlášen nouzový stav po dobu 30 dnů. V důsledku toho se zakazuje:

 

Usnesení Vlády ČR č. 211 ze dne 14.3.2020 ke stažení - ZDE

 


Od středy 11. března je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných školách, na učilištích a na vysokých školách. 

Výuka v Základní škole Kožlany je od 11. března 2020 do odvolání přerušena. Obědy jsou žákům odhlášeny automaticky. Sledujte webové stránky školy:  www.zsamskozlany.cz, nebo facebook: www.facebook.com/zsmskozlany

Vzhledem k doporučení Ministerstva školství je od pondělí 16. března 2020 uzavřena také Mateřská škola Kožlany.

 

Žáci základních, středních a vyšších odborných škol, učilišť a studenti vysokých škol mají od středy 11. března až do odvolání mimořádné volno. O uzavření všech školských zařízení, veřejných i soukromých, s výjimkou mateřských škol rozhodl na základě doporučení širšího předsednictva Bezpečnostní rady státu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Důvodem je zhoršená epidemiologická situace v důsledku šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Ministerstvo zdravotnictví také přikročilo k zákazu akcí, u nichž se jednorázově očekává vyšší koncentrace osob. „Zakazují se s účinností od 10. března 2020 od 18 hodin divadelní, hudební, filmová a další představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky a veletrhy, a to jak soukromé, tak veřejné s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a dalších veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. března 2020

Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. března 2020

Zdroj: www.vlada.cz, www.mzcr.cz


 

České dráhy - výluky ČD ve 14. týdnu 2020 a redukci regionální dopravy v PLK.

výluky 14. týden.pdf (4.57 MB)

 

Informace POVED s.r.o. o zrušení a omezení některých dopravních spojů

Od 1. dubna se omezují další autobusové spoje. Omezení byla přijata na základě podnětů od řidičů, resp. dopravců, které spoje jezdí zcela prázdné.

Odkaz na omezení najdete zde: https://www.idpk.cz/cz/dalsi-zmeny-jizdnich-radu-bus-od-1-4-2020/

 


 

Odkaz na omezení najdete zde: https://www.idpk.cz/cz/dalsi-zmeny-jizdnich-radu-bus-od-1-4-2020/

Od 18. března 2020 do odvolání dochází ve veřejné linkové dopravě k přechodu na prázdninový režim jízdních řádů. Na vybraných linkách je zcela zrušen víkendový provoz, případně podvečerní provoz. Důvodem jsou jednak přísnější opatření vlády ČR a také omezený počet řidičů u dopravců.

Seznam zrušených spojů naleznete zde: https://www.idpk.cz/cz/krizove-autobusove-jizdni-rady-od-18-3-2020/

Dále informujeme že je ve vozidlech nakázán nástup a výstup prostředními dveřmi a v autobusech se neodbavuje: https://www.idpk.cz/cz/opatreni-k-omezeni-kontaktu-cestujicich-s-personalem-dopravce/

Aktuální informace naleznou cestující též na: https://www.facebook.com/IDPK.cz/

 

POVED s. r. o.

Plzeňský organizátor veřejné dopravy

Nerudova 25, 301 00 Plzeň

www.idpk.cz

www.facebook.com/IDPK.cz