Kožlany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Aktuální výzvy k vyzvednutí zásilky

Jméno a příjmení adresáta Datum uložení zásilky

Poslední den k vyzvednutí zásilky

Podací číslo Uložení zásilky
Marek Havlíček 18.09.2023

02.10.2023

RR6762639106F

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

       

Pošta Kožlany

 

Poučení:

Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny tj. Kožlany, Pražská 135, 331 41 Kralovice dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb.. Tato adresa je pouze evidenčním údajem.

Městský úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli.

Odnáška pošty

Jedná se o další možnost přebírání pošty, která je Vám doručována na adresu Městského úřadu Kožlany. Dle informací České pošty s.p. se jedná o neplacenou službu, při jejímž využití Vám budou zásilky adresované na  Vaše jméno a adresu Kožlany, Pražská 135, ukládány po dobu úložní doby na přepážce pošty Kožlany. Vyzvedávat si je můžete po dobu úložní lhůty v otevíracích hodinách pošty: tj.

Po - Pá  8.00 - 10.00 hod    14.00 - 16.30 hod

Žádost o zřízení této služby je možno podat osobně na jakékoliv přepážce pošty. S sebou je potřeba přinést pouze občanský průkaz.

Fikce doručení

Při doručování dle správního řádu i občanského soudního řádu nastává tzv. "fikce doručení". Pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena (uložena na poště), nevyzvedne, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty, i když si adresát písemnost fakticky nevyzvedl a nezná její obsah. Písemnost je doručena, a to se všemi právními důsledky.

V případě, že adresát prokáže, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu (např. dlouhodobý pobyt v cizině, pobyt v nemocnici) nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může v zákonem stanovených lhůtách požádat odesílající správní nebo soudní orgán o prominutí zmeškání úkonu.

Zodpovídá: Správce Webu