Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

rybník Vožehák

rybník Vožehák

Rybník Vožehák - informace nejen stavbě


17.07.2015

Na rybníku Vožehák bylo instalováno nové plovoucí molo, které zhotovila firma Václav Hach, Buček.

11.06.2014

Rybník Vožehák již plně slouží svému účelu.

11.11.2013

Dne 11. listopadu 2013  je rybník opět plně napuštěný.

29.10.2013

Akce Vožehák byla  dne 14.10.2013  ukončena  předáním  stavby.  Dne 24.10.2013 byla ze strany SFŽP provedena závěrečná  kontrola stavby a  povoleno napouštění. Téhož dne, přesně ve 13:30 hod., byly založeny první dluže do čapu a začalo se napouštět.  Předpoklad  dosažení původní hladiny je jeden měsíc.  Hodně bude záležet na vydatnosti průtoku v Javornici.

 
14.10.2013
Dne 14.10.2013 předal dodavatel  firma Šindler – důlní a stavební spol. s r.o.   Městu Kožlany stavbu  akce „Vožehák“.    Stavba je dokončena  a po následných kontrolách a kolaudaci může začít sloužit svému účelu. Případní zájemci  se mohou na vlastní oči přesvědčit o  kvalitně odvedené práci ze strany dodavatelské firmy.
 
05.08.2013
Po ukončení dovolené dodavatele stavby práce na rybníku pokračují.
 
18.07.2013
Díky příznivému počasí práce na rybníku rychle pokračují, podívejte se na nové fotografie. Z důvodu dovolené dodavatele stavby budou práce pozastaveny v období od 22.07.2013 do 04.08.2013.
 
02.07.2013

Práce na hrázi a výpustním objektu  opět začaly.

 
07.06.2013

Začátkem června  došlo  v Čechách k  záplavám, které se nevyhnuly ani našemu rybníku. Příval vody zničil opěrnou hráz litorálního pásma a zcela zatopil rozestavěnou výpusť rybníka.  Došlo také k menším sesuvům půdy na vzdušné straně hráze.  Práce budou pokračovat až se zmenší průtok vody .

27.05.2013

Práce na  opěrné zdi vzdušné strany hráze jsou již hotovy. Nyní se bude zhutňovat a  upravovat tato část hráze do finální podoby.

03.05.2013

Pokračují práce na hrázi rybníka. Začínají se betonovat základy výpustního  zařízení a bezpečnostního přelivu. Na  vzdušné straně  je již zabetonována část základu opěrné zdi.

23.04.2013
Práce na hrázi pokračují  zpevňováním návodní strany a  přípravou na opěrnou zeď na vzdušné straně.  Sediment na polích je rozhrnut a  podle počasí bude zaorán a  pole oseta.
 
02.04.2013
Práce na hrázi již začaly. Označené záběry ukazují zemní práce na pokládání patního drenu.
 
Ke dni 15.03.2013 je již bahno z rybníka vyvezeno na pole a probíhá dorovnávání dna rybníka. Je také hotová palisáda proti vtoku bahna z litorálního pásma za rybníkem. V nejbližší době začnou práce na opravě hráze.
Datum vložení: 22. 11. 2012 10:08
Datum poslední aktualizace: 16. 10. 2023 16:26

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany