Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů


Tradice sboru dobrovolných hasičů v Kožlanech byla založena v roce 1873. Od té doby odvádí hasiči pro město obětavou a náročnou práci, věnují se nejen své spolkové činnosti, ale jsou také iniciátory řady společenských akcí.


Vybavení


Historie

Vybráno z PAMÁTNÍKU – DĚJINY OBCÍ A SBORŮ HASIČSKÝCH – z roku 1904

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ zřízen byl roku 1873, ale ve skutečnou činnost uveden teprve   4. listopadu 1877. Vedle něho založen roku 1868 pěvecký a ochotnický spolek, jenž proměněn roku 1882 v „Lumír“ a konečně v „Besedu“ s odborem sokolským. Roku 1877 zřízený spolek vojenských vysloužilců v nové době zanikl.

Po založení sboru byl velitel Josef Skalický, pekař; jeho náměstkem Alois Švarc, řezník. Předsedou zvolen Antonín Lajpert, pokladní obč. záložny, jednatelem a pokladníkem Antonín Kopta, učitel. Ve výboru byli: Jan Kypta – učitel, František Cimrhakl – mlynář, František Majer – řezník, Josef Hofman – hrnčíř, František Tocaur – pekař, Jarolím Švarc – rolník – všichni z Kozlan.

Členů měl sbor: přispívajících 40 a činných 42.

Od založení svého měl sbor 33 řádných a 12 mimořádných valných shromáždění. Schůzí výborových konal 310 a veřejných cvičení pořádal 5; první roku 1886 a poslední 1898.

Ohňů zúčastnil se sbor celkem 78; z toho v Kozlanech samých 42 a mimo Kozlany 36: v Korytech 1, v Plasech 1, na Hadačce 1, v Kralovicích 7, ve Dřevci 2, v Hodině 1, v Prodeslavech 1, v Černíkovicích 2, na Hedecku 1, v Šipech 2, v Břežanech 3, v čisté 3, v Hradecku 5, na Strachovicích 1, na Vysoké Libiné 1, v Hedčanech 3 a v Miličově 1.

Roku 1891 účastnil se sbor prvního a roku 1895 druhého sjezdu hasičského v Praze. Roku 1898 oslavil své 25tileté trvání veřejným cvičením, jehož se okolní sbory zúčastnily.

Sbor účastnil se činně veřejných vcičení všech okolních sborů: 1894 v Kralovicích, 1895 v Sedlici, 1897 v Manětíně, 1898 v Bukovině, 1899 v Hradecku, 1900 v Břežanech, 1901 v Bílově, 1902 v Šípech, 1903 ve Slatině. Mimo to dostavil se roku 1887 k svěcení praporu v Kralovicích, v roce 1895 odhlaení pomníku Jana z Hvězdy v Kralovicích, svěcení stříkaček okolních mladších sborů a roku 1902 výletu na Krakovec.

Roku 1904 opatřil si sbor také hasičskou lékárničku.

Nyní má sbor 41 členů činných, 10 přispívajících a jednoho čestného. Roku 1900 jmenován František Tocaur pro své zásluhy o sbor čestným členem a podán mu slavnostně diplom.

Předsedou spolku jest nyní Václav Skalický – cukrář.

Velitelem je Eduard Majer, náměstkem František Birka; prvním stříkačem Josef Bláha, druhým Václav Skalický, prvním lezcem Antonín Rabštejnek a druhým Hynek Záhrobský. Jednatelem je Jan Haslbauer, pokladníkem Václav Fuks; ve výboru : Josef Haler, Matouš Rabštejnek, Čeněk Švarc, Albert Lajpert, Antonín Kožíšek a František Benda.

Letošního roku (1904) účastnil se sbor svými členy přednášky pořádané v Kozlanech na oslavu J. A. Komenského odborem „Vzdělávacího sboru“.

Podepsán:

Alb. Berber

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany