Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Czech POINT

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných a neveřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Rejstříku trestů
 • Registr živnostenského podnikání pro právnickou osobu
 • Registr živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
 • Informační systém odpadového hospodářství /autovraky ISOH/
 • Informační systém o veřejných zakázkách
 • Centrální registr řidičů /výpis z bodového hodnocení řidiče/

Ceník

Obchodní rejstřík

 • Cena za jednu stranu 100,-  Kč
 • Cena za každou další i započatou stranu 50,- Kč

Živnostenský rejstřík

 • Cena za jednu stranu 100,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stranu 50,- Kč

Katastr nemovitostí

 • Cena za jednu stranu 100,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stranu 50,- Kč

Rejstřík trestů

 • Cena za jednu stranu 100,- Kč
 • Cena za každou další i započatou stranu 50,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík - IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele, fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí - Název kat. území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc - viz příloha) a svoji totožnost.
Ověřené výstupy z Czech POINTu vydávají pracovnice MěÚ Kožlany v úředních dnech, v pracovní době:

Pondělí a středa 7:30-17:00 hod. polední přestávka 12:00-12:30 hod.

Městský úřad

Informace

Sběrné místo Kožlany

otevřeno každou sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

Provozní řád sběrného místa (197.06 kB)

Mapový portál

Mapa města Kožlany a částí města (Dřevec, Hedčany, Hodyně, Buček):

Mapový portál

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany