Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Volby do Evropského parlamentu

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024

Prezident České republiky vyhlásil dne 26.01.2024 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb., volby do Evropského parlamentu  na dny pátek 7. června a sobotu 8. června 2024

Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb - PDF Typ: PDF dokument, Velikost: 123.51 kB


Každý volič s trvalým pobytem v Kožlanech, Bučku, Dřevci, Hedčanech a Hodyni si po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) může u Městského úřadu Kožlany ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat telefonicky, vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana, rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích vedených v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit, úřad je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údaje buďto vyhovět, anebo mu písemně sdělit důvod, proč žádosti vyhovět nelze.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024 ve volebním okrsku v místě svého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz. Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to:

  • osobně  nejpozději dne 5. června 2024 do 16.00 hod. na Městském úřadě Kožlany
  • písemně  nejpozději 31. května 2024 v 16:00 hodin.  Písemná žádost  musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

Městský úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. 23. května 2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na adresu trvalého pobytu, popř. jinou uvedenou adresu v žádosti. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu NELZE vydat duplikát.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu - ZDE Typ: DOC dokument, Velikost: 38 kB

VOLIČSKÝ PRŮKAZ vydaný pro volby do Evropského parlamentu opravňuje volit v jakémkoliv okrsku pouze na území České republiky.

Pro tento druh voleb nelze volit přímo v zahraničí – na zastupitelských úřadech!

INFORMACE PRO VOLIČE, kteří změní trvalý pobyt po 28. dubnu 2024 - ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 499.56 kB


Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území České republiky - Volby (mvcr.cz)

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany