Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Volby do zastupitelstev krajů

 

Volby do zastupitelstev krajů 2. a 3. října 2020

Prezident republiky svým rozhodnutím ze dne 9. dubna 2020, uveřejněným dne 15. dubna 2020 ve Sbírce zákonů č. 169/2020 v částce 61, vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů, které se budou konat ve dnech 2. a 3. října 2020.

V našem senátním obvodu č. 8 - Rokycany - se senátní volby nekonají.

Aktuální informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR pod odkazem https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx

V příloze najdete rozhodnutí o vyhlášení voleb, formulář žádosti o vydání voličského průkazu, plnou moc k převzetí voličského průkazu, informace o možnosti hlasovat na voličský průkaz a další.

V případě ztráty, odcizení či poškození vydaného voličského průkazu NELZE vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz.

Příloha:

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

Informace o možnosti hlasovat ve volbách do zastupitelstva krajů na voličský průkaz 

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu jinou osobou 

 

Informace pro voliče:

Informace o způsobu hlasování

Informace o způsobu hlasování na voličský průkaz

Informace - hygienická a protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech

 

 

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

  • Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu 30.09.2020 od 7 do 15 hodin.

  • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.

  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.
     

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

 


 

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany