Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Památky v okolí

Hrady

Krakovec

KrakovecHrad Krakovec byl vystavěn kolem roku 1383 pro předního muže královského dvora Jíru z Roztok. Tento výstavný hrad je znám jako poslední útočiště Jana Husa před jeho odjezdem do Kostnice. Hrad byl v 16.století renesančně upraven a ještě počátkem 17. Století opravován. Po požáru roku 1783 byl opuštěn.

Tel.: 313 549 302 | krakovec@stc.npu.cz | http://www.hrad-krakovec.cz


Krašov

KrašovHrad patří mezi nejstarší šlechtické hrady. Založil jej před rokem 1232 Jetřich z rodu Hroznatovců. Hrad se skládal z předhradí a vlastního hradu. Přestože okolí hradu zpustošila třicetiletá válka, Krašov samotný přečkal toto období celkem dobře. Posledními významnými majiteli Krašova se stali roku 1678 opati z plaského kláštera, kteří provedli v 18.století řadu barokních úprav. Po zrušení kláštera přestal být hrad obýván. Jeho pustnutí urychlilo nešetrné využívání jeho kamení pro okolní stavby.

hradkrasov@seznam.cz | http://www.sweb.cz/hradkrasov/hrad.html


Libštejn

LibštejnHrad vystavěl před rokem 1361 Oldřich Tista z Hedčan. Před koncem 14.století prodal Oldřichův syn libštejnské panství Albrechtovi z Kolowrat. V husitské době byl Libštejn několik týdnů obléhán. Ve druhé polovině 16.století bydleli majitelé Libštejna stále častěji mimo něj a hrad bez dostatečné údržby začal pustnout. Definitivní zkázu pak přinesly události třicetileté války.

Tel.: 371 795 628 | http://www.hrady.cz/index.php?OID=203


Zámky


Manětín

ManětínManětín s desítkami barokních soch, dvěma kostely a barokním zámkem je po právu nazýván perlou západních Čech. Zámek je postaven na jižní straně náměstí. Po požáru města roku 1712 vedl přestavbu zámku architekt Jan Blažej Santini. Patrová budova je vystavěna na půdorysu písmene L a je spojena krytou chodbou s děkanským kostelem. Jižní průčelí zámku je otevřeno do barokní zahrady, na niž navazuje anglický park.

Tel.: 373 392 283 | zamek-manetin@volny.cz | http://www.zamek-manetin.cz


Zámeček Sv. Hubert

Zámeček Sv. HubertZámeček byl vystavěn kolem roku 1757 majitelem panství hrabětem Prokopem Černínem z Chudenic. Stavba je jednopatrová na osmiúhelníkovém půdorysu, krytá zvoncovou střechou, která je završena barokní věžičkou s lucernou. Na hrotu je pozoruhodná plechová korouhvička v podobě jelena, opředena mnoha pověstmi.

 

http://www.hrady.cz/index.php?OID=2150


Kaceřov

KačerovVlastní zámek je mohutná čtyřkřídlá budova, převážně dvoupatrová s obdélníkovým nádvořím. Je obklopen zarostlým vyzděným příkopem se zbytky nárožních bastionů. Původní středověká tvrz byla zastavěna do hmoty zámku v jeho severní části, kde se původně dochovala věž tvrze. V přízemí obráceném na nádvoří jsou arkády na všech čtyřech stranách, v patře jen na stranách bočních. Kolem zámku je francouzská zahrada. Zámek je v soukromém vlastnictví.

http://www.hrady.cz/index.php?OID=1248


Rabštejn nad Střelou

Rabštejn nad StřelouÚdajně nejmenší městečko v Evropě. Je proslulé nejen romantikou přírodních zákoutí, ale také koncentrací pozoruhodných památek. Ve svorném sousedství zde vedle sebe stojí gotický most, barokní špitál, loretánská kaple a klášter servitů, hrázděné venkové domy, židovský hřbitov, zbytky smírčích křížů, kostely a kapličky, zříceniny hradu i zámek umístěný na skalním ostrohu.

http://rabstejnnadstrelou.wz.cz/


Kláštery

Mariánská Týnice

Mariánské TýniceMariánská Týnice bývalé poutní místo kláštera cisterciáckého řádu. Do dnešní podoby byla vystavěna v první polovině 18. století. Autorem projektu stavby kostela Zvěstování Panny Marie s přilehlým probošstvím a ambitem byl významný architekt Jan Blažej Santini. Když byly v roce 1785 nařízením Josefa II. rušeny kláštery postihl tento osud i Mariánskou Týnici. V roce 1826 koupil klášterní panství rakouský politik Václav Klement Lothar Metternich. Ve vlastnictví tohoto rodu stavba chátrala v důledku čehož se zřítila kopule kostela. Záchranných prací se ujal dobrovolný spolek Jednota pro záchranu Mariánské Týnice a po něm v rekonstrukci a obnově celého areálu pokračuje muzeum zřízené v prostorách bývalého proboštství v roce 1952.

Tel.: 373 396 410 | mtynice@iol.cz | http://www.marianskatynice.cz


Plasy

PlasyV hluboké kotlině, v údolí říčky Střely, byl v polovině 13.století založen cisterciácký klášter. Stal se nejen střediskem víry, kultury a hospodářství celého kraje, ala i občasným sídlem českých panovníků. Klášter je mimo jiné pozoruhodný unikátním technickým řešením stavby konventu, který je postaven na dřevěné konstrukci, ponořené ve vodě. Dnes se klášter stává cílem turistů, kteří jsou kromě samotné památky zvědavi i na historii posledních majitelů, rodiny Metternichů, jejichž hrobka se nachází v kostelíku sv. Václava.

Tel.: 373 322 174 | klaster@plasy.cz | http://www.cestujme.cz/plasy


Barokní dvory

dal postavit plaský klášter, který v duchu řádových pravidel obdělával a kultivoval zdejší krajinu. Opat Ondřej Trojan a Evžen Tyttl věnovali na počátku 18.století pozornost výstavbě velkolepých dvorů. Dvory Býkov, Hubenov,Kalec, Rohy, Sechutice i Lednice stojí za zhlédnutí.

Hubenov

HubenovNa sever od Kralovic,na okraji rozsáhlého lesního komplexu se rozkládá dvůr Hubenov. Jeden z nejkrásnějších hospodářských dvorů v Čechách. Dal jej vybudovat opat Tyttl v letech 1728-1731 podle návrhu Jana Blažeje Santiniho.

http://www.hrady.cz/index.php?OID=3279


Sechutice

SechuticeNedaleko Kralovic se rozkládá hospodářský dvůr Sechutice. Dvůr leží na křižovatce čtyř plaských cest.

http://www.kr-plzensky.cz/Relics.asp?lngPamatka=948742


Kalec

KalecHospodářský dvůr Kalec byl postaven v letech 1710-1716. Je spjat se jménem Jana Blažeje Santiniho i opata Tyttla. Na Kalci měří čas sluneční hodiny a kamenná nápisová deska s chronogramem i erb plaského opatství. Kalec sloužil také jako odpočinkové místo plaských opatů.

http://www.hrady.cz/index.php?OID=1211


Býkov

BýkovDvůr Býkov ležící na odbočce z hlavní silnice Kralovice- Plzeň nedaleko obce Hromnice je nejstarším barokním dvorem v klášterství. Dal jej postavit v roce 1702 plaský opat Evžen Tyttl, který řídil ve dvoře také kapli zasvěcenou Janu Nepomuckému. Obnovený areál je vynikajícím turistickým zázemím.

Tel.: 377 193 111 | bykov@dag98.cz | http://www.bykov.cz


Lednice

LedniceLednice patřila mezi dvory plaských cisterciáků. Dvůr byl vystavěn v letech 1752-1764. Stavbu zahájil v oce 1752 opat Silvestr Hetzer a dokončil ji až Hetzerův nástupce opat Fortunát Hartmann v roce 1764. Dvůr patří svým charakterem mezi dvory označované jako tyttlovské, stejně řešené jako za opata Evžena Tyttla.

http://www.hrady.cz/index.php?OID=4011
Zajímavé je, že spojnice dvora Lednice,Kalec a Býkov vytváří pravoúhlý trojúhelník.


Rohy

RohyDvůr byl založen pravděpodobně na počátku 16.století Jiřím Bezdružickým z Kolovrat a spolu s ovčínem a rybníkem patřil k panství nedalekého hradu Krašova. Roku 1725 nechává tehdejší plaský opat Evžen Tyttl postavil dvůr nový. Zajímavá je barokní kamenná stodola s vlabovou střechou a dvěma tesanými portály se znaky opata Tyttla s roku 1735.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rohy_(okres_Plzeň-sever)


Muzea

Kožlany

Muzeum KožlanyMuzeum hrnčířství a slavných kožlanských rodáků, zejména prezidenta Dr.E.Beneše.

Tel.: 373 397 333 | http://www.kozlany.cz/muzeum


ČistáMuzeum Čistecka

Muzeum Čistecka.

http://www.cista.cz/html/muzeum.htm


Mariánská Týnice

Mariánská TýniceMuzeum a galerie severního Plzeňska.

 

 

 


Tel.: 373 396 410 | mtynice@iol.cz | http://www.marianskatynice.cz


Lomany u Plas

Lomany u PlasMuzeum Lomany – hájovna Lipovka, stojící v Lomanech u Plas, byla postavena již v roce 1672. Dnes v prostorách hájovny nalezneme muzeum těžby borové smoly.
 

Tel.: 731 587 426 | http://www.kdyakam.cz/index.php?stranka=detail-akce&id-akce=7323

Pro turisty

Informace

Sběrné místo Kožlany

otevřeno každou sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

Provozní řád sběrného místa (197.06 kB)

Mapový portál

Mapa města Kožlany a částí města (Dřevec, Hedčany, Hodyně, Buček):

Mapový portál

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany