Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Hodyně

Obec Hodyně leží 4 km jihozápadně od Kožlan. Ves, ještě na počátku 13. století královským majetkem, k roku 1250 uváděna již jako majetek plaského kláštera. Před pol. 13. století prodal zdejší poplužní dvůr ležící při vsi jeho majetek Bohuslav ze Skviřína plaským cisterciákům. Na počátku husitských válek získal Hodyni Hanuš z Kolovat na Krašově. Od 13. století byla v Hodyni při poplužním dvoře rychta, která je po polovině 16. století uváděna v majetku Třemošnického z Předenic. K roku 1558, kdy ves držel Florián Gryspek, zde bylo osm usedlostí. Na počátku 20. let 17. století byla ves po konfiskaci gryspekovských statků vrácena plaskému klášteru. Ještě v roce 1923 užíván název Hodina. V téže době zde bylo 18 středních usedlostí a 7 domkářů. Dnes v obci zemědělského charakteru žije 93 stálých obyvatel.
Na jihovýchodním okraji prostorné svažité návsi je velká zděná kaple sv. Jana Křtitele, postavená v letech 1748 – 1751. Byla založena v místech staré kaple, poničená za válek v 15. a 17. století. Po roce 1785 objekt krátký čas sloužil jako kontribuční sýpka, až ho roku 1799 obec vykoupila a obnovila. Kaple má čtyřbokou loď a užší, voně uzavřeno presbyterium. Nad vchodem umístěn znak plaského kláštera. Po obvodu návsi velké i menší usedlosti, z nichž vyniká č. 12 s dochovaným roubeným čtyřkomorovým patrovým špýcharem s pavláčkou. V č. 23 hodnotná roubená chalupa.

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany