Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Parlamentu České republiky

 

Prezident republiky svým rozhodnutím č. 611/2020 Sb. vyhlásil  volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října 2021 a sobotu 9. října 2021.

 

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb

 

Informace pro občany – VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (podle místa trvalého pobytu), vydá MěÚ Kožlany na jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb tj. od 31.12.2020, a to osobně u MěÚ Kožlany, do okamžiku uzavření stálého seznamu dne 6. 10. 2021 do 16:00 hod., nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (do 1.10.2021) MěÚ Kožlany; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

MěÚ Kožlany voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb ( tj. 23.09.2021) předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

 

 

Místem pro  osobní podání žádosti o voličský průkaz a pro výdej vystavených voličských průkazů je kancelář tajemnice MěÚ Kožlany, Pražská 135, Kožlany.

Voličské průkazy budou vydávány od 23.09.2021. Voliči může být voličský průkaz zaslán na adresu, kterou uvede v žádosti, nebo bude od uvedeného data vydán přímo voliči či osobě, která bude vybavena k převzetí voličského průkazu plnou mocí podepsanou ověřeným podpisem voliče – žadatele.

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (195.44 kB)

Stanovení minimálního počtu členů OVK Kožlany (184.56 kB)

Oznámení o místě a době konání voleb (110.15 kB)

 


 

Další informace o volbách naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR

 

 

 

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany