Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kožlany
ObecKožlany

Volba prezidenta České republiky

Předseda senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákon pod č. 207/2022 Sb. vyhlásil  volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 13. ledna 2023 a sobotu 14. ledna 2023.
 
Případné II. kolo volby prezidenta republiky proběhne ve dnech 27. a 28. ledna 2023.
 
 

Informace pro občany – VOLIČSKÉ  PRŮKAZY  

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (podle místa trvalého pobytu), vydá MěÚ Kožlany na jeho žádost voličský průkaz. Volič může pro volbu prezidenta ČRpožádat o vydání voličského průkazu osobně u MěÚ Kožlany do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. 11.01.2023 do 16:00 hod.) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 06.01.2023) MěÚ Kožlany; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Informace pro volbu prezidenta České republiky 2023 - hlasování na voličský průkaz - Volby (mvcr.cz)

Místem pro  osobní podání žádosti o voličský průkaz a pro výdej vystavených voličských průkazů je kancelář tajemnice MěÚ Kožlany, Pražská 135.


Informace na stránkách Ministerstva vnitra ČR 

Užitečné informace

Mobilní rozhlas

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Ztráty a nálezy

Kožlany